ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΓΑΡΓΑΒΑΝΗ